söndag 8 december 2013

Allergi - nej tack!

Utdrag från en infobroschyr från forskningsbolaget Premune, i samarbete med Agria och SKK:

"Idag lider var tionde hund, oavsett ras, av allergi och enligt statistik från Agria uppskattas vart femte veterinärbesök vara kopplat till sjukdomsområdet. De vanligaste symtomen är klåda, mag- och tarmproblem samt återkommande öroninfektioner. Eftersom det idag inte finns något botemedel mot allergi kräver sjukdomen i regel livslång symtomlindrande behandling. Trots befintliga behandlingar kan allergi vara svårt att få under kontroll och sjukdomstillståndet sänker hundens livskvalité."

Jo tack, jag kräks på allergi hos hund så den här nya studien känns väldigt välkommen! De hoppas på att kunna ta fram världens första förebyggande behandling mot allergi hos hund. Med hjälp av tidigare forskning har man tagit fram droppar som ges i munnen till valpen under de första levnadsveckorna. Dropparna syftar till att aktivera immunförsvaret för att få igång det naturliga skyddet mot allergi.
Till studien söker de hundar av raserna westie, staffe och fralla. Hundarna föds som vanligt hos uppfödaren och bor sedan som vanligt i sina nya familjer. Dock följs hundarna upp genom kontinuerliga besök hos kunniga veterinärer.

Jag hoppas bara att man även går till botten med att över huvud taget inte avla på hundar som har allergier, det är ju där själva grundproblemet finns. 

Läs mer på allergi-nejtack.se eller på deras facebooksida.


Inga kommentarer: