måndag 14 oktober 2013

Ledig åhörarplats på spårkurs

Det finns en ledig åhörarplats kvar på spårkurs för Tobias Gustavsson (SWDI). Kursen är onsdag 23/10 kl. 9-17 i Kungsör och åhörarplatsen kostar 600kr. Vi är 6 deltagare med hund och sedan finns några få åhörarplatser varav en nu är ledig. För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du redan ha goda kunskaper inom spår. Det här är inte en kurs i DogSpirits regi utan Tobias är inhyrd privat för att drilla oss i avancerad spårträning! Maila info@dogspirit.se om du är intresserad.

Inga kommentarer: