fredag 18 mars 2011

Provsvar

Fick provsvaren från gastrocoloskopin för några dagar sedan. Samlingsnamnet på allt är kronisk gastroenterit som på ren svenska betyder att hela mag och tarmsystemet är inflammerat (inte bara vissa delar som vet trodde). I magsäcken är inflammationen kraftig och av erosiv typ, vilket innebär att det bildas sår. I tarmarna är inflammationen mild till kraftig lite beroende på var i tarmsystemet det är, men tack och lov inga sår där.
Värsta medicineringen är över nu men kortisonet är förlängt till december, minst. Antagligen får han stå på kortison livet ut eftersom det här är kroniskt. Lovely ;)

Inga kommentarer: